E.R. Heyerdahl

Tjenester

Vi setter sammen faglige prosjektteam ut i fra oppdragsgivers ønsker og behov, og samarbeider med et bredt nettverk av flinke kolleger. Samlet dekker vi de fleste fagområder. Ledelse av prosjekter innen kultur og reiseliv er vårt primære forretningsområde.

Prosess- og prosjektledelse

  • Utarbeidelse av strategi- og handlingsplaner.
  • Ledelse av nettverk, gjennomføring av fagdager og konferanser.
  • Gjennomføring fra A til Å.

Utredninger og analyser

  • Undersøkelser, både kvantitative (online spørreskjema) og kvalitative, (dybdeintervjuer og fokusgrupper), som:
  • Medlemsundersøkelser for organisasjoner, bedrifter og offentlige virksomheter.
  • Brukerundersøkelser for kartlegging av kompetansebehov, bruk av digitale distribusjonskanaler m.m.
  • Leverandørkartlegginger av bl.a. bookingløsninger og billettsystemer